Členovia

Momentálne súbor navštevuje 11 chalpcov a 31 dievčat, ktorí sa venujú tancu. Sú rozdelení na dve skupiny –  mladší (žiaci 7.-9. ročník), ktorí tancujú v súbore druhý rok a starší (študenti vo veku od 16-20 rokov), ktorí sú tu už 3-5 rokov. Okrem týchto tanečníkov je pár bývalých členov, ktorí pomáhajú pri čepčeniach a väčších akciách.