Aktuality

Môžete nás vidieť:

6.10. – konkurz Mútne

13.10. – čepčenie Slanica

20.10. – čepčenie Zakamenné a Mútne

27.10. – čepčenie Vavrečka

10.11. – čepčenie Belá

26. 1. – vystúpenie na Mládežníckom plese v Zakamennom