Kontakt

Vedúca súboru:

Mgr. Eva Maruščáková

Kontakt: email – eva.maruscakova@gmail.com

mobil – 0902 788 503

a

Mgr. Ján Maruščák